Årsmøte RIL håndballgruppa

Årsmøte i RIL håndballgruppa avholdes 21. mars kl. 18:00 i kantina i Saltdalshallen. Trykk "les mer" for å lese saksliste og årsmelding.

Årsmøte i RIL håndballgruppa avholdes 21. mars kl. 18:00 i kantina i Saltdalshallen.

      

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Protokollunderskrivere (to stykker)

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Kontingent

8. Valg

9. Innkomne saker/orienteringer

 

Saksdokumenter:

Sak 4. Årsberetning 18/19

Sak 5. Regnskap

Sak 6. Budsjett

Styrets forslag til budsjett

Sak 8: Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i RIL Håndballgruppa 2018.

Leder

Grete Loe                                     Ikke på valg

Nestleder

Hege Fure                                     gjenvalg

Kasserer:

Kristin Hemminghytt                     gjenvalg

Sekretær:

Stine Ersvik                                  ikke på valg

Styremedlem:

Linda Bauer                                ikke på valg

Tove Lise Lian                            ikke på valg

Styremedlem/repr damelag:

Mariell Haubakk                         gjenvalg

Varamedlem/sponsoransvarlig:

Tore Amundsen                          Ny

 

Dommeransvarlig: Jan Petter Madsen - sitter ikke i styret i år. Ønsker avløsning.

Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille.

Kandidatene velges for 2 år.

 

 

Årsmøte i RIL håndballgruppa avholdes 21. mars kl. 18:00 i kantina i Saltdalshallen. 

Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift